Back

Ethanol / Diethyl Ether 1:1 v/v + Bromophenol Blue 0,2 % for acidity determination in olive oil

Code
285482
Density:
0.765 kg/l
Physical Description:
liquid
Product Code:
285482
Product Name:
Ethanol / Diethyl Ether 1:1 v/v + Bromophenol Blue 0,2 % for acidity determination in olive oil
Quality Name:
for acidity determination in olive oil
Specifications:
COMPOSITION:
Bromophenol Blue: 198 mg
Diethyl Ether: 55 ml
Ethanol 96 %: 55 ml
Identity: passes test
Density 20/4: 0.755 - 0.765
Hazard pictograms
  • GHS02 Hazard
  • GHS07 Hazard
UN:
1993
Class/PG:
3/I
ADR:
3/I
IMDG:
3/I
IATA:
3/I
Storage:
Room Temperature.
Signal Word:
Danger
GHS Symbols:
GHS02
GHS07
H Phrases:
H224
EUH019
H302
EUH066
H336
P Phrases:
P210
P233
P240
P241
P242
P501
P243
P261
P264
P270
P271
P280
P301+P312
P303+P361+P353
P304+P340
P312
P330
P370+P378
P403+P233
P403+P235
P405
Master Name:
Ethanol-Diethyl Ether 1:1+Bromophenol Blue
Download TDS file for complete specifications